Oferta

Nasze Biuro oferuje kompleksowe usługi na najwyższym poziomie przy zachowaniu bardzo przystępnych cen.

Księgowość

- prowadzenie księgi głównej
- prowadzenie ksiąg pomocniczych
- sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
- sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
- tworzenie zakładowego planu kont
- prowadzenie ewidencji dodatkowych
- obliczanie zaliczki na podatek dochodowy
- sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
- sporządzenie rejestrów VAT

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

- prowadzenie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
- przygotowywanie kalkulacji podatkowych, informowanie o wysokości podatku
- sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
- sporządzanie rejestrów VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
- roczne rozliczanie działalności
- rozliczenia ZUS właściciela (wspólników spółek cywilnych)

Obsługa kadrowo-płacowa

- przygotowywanie list płac
- rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenia
- sporządzanie dokumentacji do ZUS (pracowników, zleceniobiorców i właścicieli)
- elektroniczna wysyłka dokumentów do ZUS za pośrednictwem PŁATNIKA
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
- sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R)
- reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS
- prowadzanie akt personalnych
- ewidencja urlopu
- wystawianie świadectw pracy

Konsultacje księgowe

Reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym

Sprawozdawczość

Wysyłka plików JPK